Statuten

Belgisch Staatsblad 29/12/2005

Statuten en bestuurswijziging Vlaams Geneesherenverbond vzw (pdf)
Statuten Verbond van Vlaamse Medisch-Wetenschappelijke Verenigingen vzw (pdf)

Raden

Raad van bestuur 2015-2017

Dr. Geert Debruyne (voorzitter)
Dr. Lieve Van Ermen (ondervoorzitter)
Dr. B. Garmyn (secretaris)
Dr. J. Dockx (penningmeester, cultuur)
Prof. Dr. Albert Baert (lid)
Dr. Chris. Geens (lid)
Dr. Frank Goes (hoofdredacteur Periodiek)
Dr. Piet H. Jongbloet (lid)
Prof. Dr. Eric Ponette (oud-voorzitter)
Dr. J. Van Meirhaeghe (oud-voorzitter)Raad voor advies

prof. dr. R. Casteels, KU Leuven
prof. dr. D. De Looze, UGent
prof. dr. L. Denis, Oncologisch Centrum Antwerpen
prof. dr.A. Dupont, VUB
prof. dr. J. Peers, KU Leuven
prof. dr. P. Van Cauwenberge, voorzitter HoGent
prof. dr. Ph. Vandekerckhove, Rode Kruis Vlaanderen
prof. dr. D. Brutsaert, UAntwerpen


Galerij der Groten

Dr. R. de Beule (+)
Prof. Dr. W. Dierick (RUCA)(+)
Dr. Ridder K. Goddeeris (KULAK) (+)
Dr. Jozef Huyghe (+)
Dr. Baron P. Janssen (Beerse) (+)
Prof. Dr. P.G. Janssens (Tropisch Instituut) (+)
Prof. Dr. K. Van Camp (UIA) (+)
Prof. Dr. G. Verdonk (UGent) (+)
Dr. Robrecht Vermeulen (+)

Aanvullende gegevens

Met dank aan onze sponsors.