Een historische, actuele en toekomstige blik

DOELPUBLIEK:
Wij richten ons met deze trefdag op een gevarieerd publiek van advocaten, artsen en gerechtspsychiaters, magistraten, zorgaanbieders, criminologen, mensen actief in het gevangeniswezen en justitiehuizen, hogescholen en universiteiten (sociaal werk – criminologie/strafrecht – psychiatrische verpleegkunde - …),… die een grote interesse in dit thema hebben en op deze trefdag willen meedenken.

PLAATS:
Vormingscentrum Guislain – Auditorium
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent

Programma:

13.00 u. – 13.30 u. Onthaal van de deelnemers met koffie en thee
13.30 u. – 13.40 u. Verwelkoming door de voorzitter Paul Cosyns, Prof. em. Universiteit Antwerpen
13.40 u. – 14.00 u. Historisch perspectief. Waarom heeft het zolang geduurd? Joris Casselman, Prof. em. KU Leuven
14.00 u. – 14.15 u. Totstandkoming en parlementaire behandeling van de nieuwe wet op de internering Bert Anciaux, Advocaat, Senator, Voorzitter sp.a- Senaatsfractie
14.15 u. – 14.55 u. Eindelijk een goede nieuwe interneringswet? Tom Vander Beken, Hoogleraar Universiteit Gent, vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht
14.55 u. – 15.15 u. Pauze met koffie, thee en gebak
15.15 u. – 16.45 u. Panelgesprek gemodereerd door Raf De Rycke, Voorzitter van de Broeders van Liefde met volgende actoren:
- Tony Van Parys, Eresenator, Lid van het bureau van de Hoge Raad voor de Justitie
- Nelle Van Damme, Psycholoog Zorgteam, gevangenis Antwerpen
- Inge Jeandarme, Forensisch psychiater PC Asster en KeFor OPZC Rekem
- Toon Deschepper, Advocaat aan de balie te Gent, Lid CBM gevangenis Gent
- Henri Heimans, Ere-kamervoorzitter Hof van Beroep te Gent, Voorzitter CBM gevangenis Gent
- Ludewei Pauwelyn, Stafmedewerker Zorgnet Vlaanderen
16.45 u. – 17.00 u. Slotwoord door Minister Geens, Minister van Justitie