In samenwerking met het Verbond de Vlaamse Academici afdeling Brussel en met het Doktersgild
Van Helmont nodigen we u graag uit op een lezing met projectie over de bijzonder actuele vraag :


WAARHEEN MET HET NEDERLANDS ?
door
An De Moor

bestuurslid van de “Raad voor Nederlandse Taal en Letteren” (Taalunie)
en van het Vlaams cultuurhuis de Brakke Grond
VVA-Academica van het jaar 2016


In haar uiteenzetting geeft zij een stand van zaken m.b.t. het
Nederlands in de wereld en blikt zij vooruit naar de toekomst.
Ook de verengelsing van het hoger onderwijs en de dalende
taalvaardigheid van studenten komen aan bod. Haar verhaal steunt zowel op
wetenschappelijk onderzoek als op haar professionele ervaring.

op

woensdag 29 maart 2017 te 20 uur

in het
NH Hotel Grote Zavel
Bodenbroekstraat 2-4 in 1000 Brussel


Na afloop is er een receptie.


Inschrijven kan door vóór 23 maart 2017 € 14,00 per persoon te storten op bankrekening
BE80 4300 0665 3177 van VVA Brussel met vermelding van de naam van de deelnemer(s).
Hartelijk welkom !
Namens het bestuur
Dr. Geert Debruyne, voorzitter